Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „AKWA” istnieje od 1993 roku.

Specjalizujemy się w instalacjach sanitarnych.


Od początku naszej działalności prowadzimy konserwację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, obiektach oświaty, budżetowych w Elblągu.

Od 2000 roku rozszerzyliśmy ofertę dla branży Developerskiej, dla której wykonujemy montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych w nowo budowanych obiektach budowlanych.


Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę potrzebą na każdym szczeblu – „od inżyniera do montera”.