Dla Wspólnot Mieszkaniowych
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „AKWA”, oferuje stałe 24 godzinne usługi w zakresie konserwacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewaniaoraz ciepłej wody użytkowej, od zabezpieczenia awaryjnego po konsultacje i analizy zużycia energii cieplnej. Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nie posiadających instalacji wewnętrznych ogrzewczych oferujemy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


Dla Developerów

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „AKWA”, oferuje wykonawstwo instalacji sanitarnych wewnętrznych w nowo budowanych obiektach budowlanych. Od

2000 roku prowadzimy w/w roboty dla branży Developerskiej na terenie Elbląga oraz Trójmiasta.